sekonic_logo_33  

Sekonic c-500 small       Код на продукта: C-500  Prodigi Color
                                                                                                                                                                                                                                    

--------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Sekonic C-500R (1)     Код на продукта: C-500R  Prodigi Color
                                                                                                                                                                                                                                    

--------------------------------------------------------------------------------------------------

   

714804       Код на продукта: I-346  Светломер и флаш метър
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

1_sekonic_l208             Код на продукта: L-208 Twinmate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekonic_L-308DC_DigiCineMate       Код на продукта: L-308DC  Digi Cine Mate
                                                                                                         

                                                                                                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekonic L-308SКод на продукта: L-308S Flashmate                                                                                                                                                                                                      ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28_SE4052_None_6        Код на продукта: L-358 Flash Master 

 

  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

401399        Код на продукта: L-398A Studio Deluxe III
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         --------------------------------------------------------------------------------------------------  
28_SE4060_None_6        Код на продукта: L-758C Cine DigitalMaster
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------       

Sekonic-L-758DR-DigitalMaster             Код на продукта: L-758DR DigitalMaster
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           --------------------------------------------------------------------------------------------------